Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

Συνεδριάζει σήμερα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει την Παραμυθιά, στις 15 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση Πρακτικού Ι Διαγωνισμού του έργου : «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ». Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ...
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ». Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου στην Κοινότητα Γλυκής. Έγκριση Απολογισμού , Ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» για το έτος Επί αιτήματος του Χρήστου Ντρίτσου , πρώην Δημοτικού Συμβούλου και πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Σουλίου, για νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση σε ποινική υπόθεση .