Κυριακή, 3 Μαΐου 2020

Μελέτη για το δρόμο Ζωτικό – Σιστρούνι έως γέφυρα Μπακόλα

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε την εκπόνηση οριστικής μελέτης του έργου: “Κατασκευή επαρχιακής οδού Ζωτικό – Σιστρούνι έως...
γέφυρα Μπακόλα», προϋπολογισμού € 74.000.