Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

Τροπολογία για απευθείας χρηματοδότηση των ΟΤΑ

Παρατείνεται και για το τρέχον έτος η απευθείας χρηματοδότηση των Συνδέσμων Δήμων, με στόχο την ταχεία εκκίνηση των δράσεων πυροπροστασίας λόγω της επικείμενης έναρξης αντιπυρικής περιόδου. Παράλληλα, απαλλάσσονται οι ΟΤΑ από την υποχρέωση καταβολής φόρων ή τελών χαρτοσήμου υπέρ δημοσίου και από πάσης φύσεως εισφορών υπέρ τρίτων ή ...
από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, πλην των φόρων κεφαλαίου και του ΦΠΑ. Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσαν στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, οι υπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαος Χαρδαλιάς. Σύμφωνα με την τροπολογία, οι ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού μπορούν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία συμφωνία για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, όπως προσύμφωνα, συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα για την ρύθμιση εξόφλησης δανειακών τους υποχρεώσεων και πάσης φύσεως οφειλών.