Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

Δήμος Ηγουμενίτσας: Υπεγράφη η σύμβαση για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στις παραλίες

Υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Δημάρχου Ηγουμενίτσας και της Εταιρείας Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε η σύμβαση της πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», ποσού 213.926,80€ για την προμήθεια υλικών που αφορούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή ..
περιορισμένη κινητικότητα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κ.λ.π.) στις παραλίες Μέγα Άμμος, Καραβοστάσι, Αγία Παρασκευή και Πλαταριά. Η εν λόγω πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία στοχεύουν στην προσβασιμότητα, την αυτονομία και την ευκολία χρήσης για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας, όπως ακολούθως:
 · Χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμΕΑ,
 · Αποδυτήρια – ντουζ,
 · WC για ΑμΕΑ,
 · Χώρους σκίασης,
 · Διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα,
 · Διαδρόμους σύνδεσης των ανωτέρω δομών, οι οποίοι θα διευκολύνουν την κίνηση των ατόμων με αναπηρικό τροχοκάθισμα,
 · Ενημερωτικές πινακίδες – Σήμανση,
 · Εφαρμογή τηλεμετρίας &
 · Συναγερμός.
 Ο Δήμος Ηγουμενίτσας δείχνει για μια ακόμη φορά έμπρακτα την προσπάθειά του στην εξυπηρέτηση αλλά και την άρση της περιθωριοποίησης των ατόμων με ιδιαιτερότητες από το κοινωνικό σύνολο.