Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Πιστοποιημένο Σεμινάριο Εκπαιδευτών Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ

➡Από την ACta - Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειο Παν/μιο και το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ➡Δωρεάν επιπλέον η πιστοποίηση Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων - CAT από την ACta ➡Διάρκεια: 100 ώρες
➡Με το σεμινάριο μπορείς να πιστοποιηθείς από τον ΕΟΠΠΕΠ και να διδάξεις σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ 2 (ΚΕΚ) και γενικά σε σεμινάρια ενηλίκων στην ειδικότητα σου
Περισσότερα: κλικ εδώ 

Future Voice 
Ιωάννινα
Τ. 2651020777Ναπολέων Ζέρβα 42Β

Άρτα
Τ. 2681 4000 37
Περιφερειακή Οδός Άρτας (δίπλα στην εφορία)