Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

Το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

Με το παρόν γνωστοποιούμε ότι την  24 η Απριλίου 2020 συνεδρίασαν , μέσω τηλεδιάσκεψης,  τα μέλη του Δ.Σ του ΣΠΠΙ, τα οποία εξελέγησαν στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την  12 η   Φεβρουαρίου 2020, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα.  Το Δ.Σ. το οποίο θα διοικήσει τον ΣΠΠΙ  για τα επόμενα 2 έτη (2020-2022) συγκροτήθηκε ως  εξής:

1) Πρόεδρος Αδαμάντιος Ζώλας του Ελευθερίου (Δικηγόρος)
2) Αντιπρόεδρος Νικόλαος Μπούκας-Ανέστης του Δημητρίου (Βιολόγος)
3) Γραμματέας Κωνσταντίνος Σακκάς του Αντωνίου (Πολιτικός Μηχανικός)
4) Ταμίας Απόστολος Κοκορδάτος του Μιχαήλ (Γεωπόνος)
5) Μέλος Ελένη Σταύρου του Δημητρίου (Δικηγόρος)
6) Μέλος Βασίλειος Κυριάκης του Παναγιώτη (Ιδ. Υπάλληλος)
7) Μέλος Αλέξανδρος Ντάκης του Σπυρίδωνα (Τραπεζικός Υπάλληλος)
Τέλος το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά την διεύθυνση του Ξενοδοχείου ΟΛΥΜΠΙΚ για την πολυετή στήριξη του και για τη παραχώρηση της αίθουσας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. και οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου.