Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Μεταφορά δικτύων ΔΕΥΑΙ για την κατασκευή της οδού Νιάρχου

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» διατυπώθηκε προς την Περιφέρεια η σύμφωνη γνώμη για τη διακήρυξη του έργου μεταφοράς των δικτύων της ΔΕΥΑΙ για την κατασκευή της οδού Νιάρχου, με...
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός, μετά τη σύνταξη της οριστικής μελέτης και την έγκρισή της από τη ΔΕΥΑΙ, ανέρχεται σε 2.129.032,26 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..