Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Δήμος Νικολάου Σκουφά : Νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

"Ένα σημαντικό έργο υποδομής για τον δήμο μας, εντάχθηκε και επίσημα πλέον, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Το συγκεκριμένο έργο αφορά στα «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αμφιθέας και Αγίου Ταξιάρχη του δήμου Νικολάου Σκουφά», με κωδικό ΟΠΣ 5050858 και...
προϋπολογισμό 3,355.028,00 ευρώ. Η μελέτη είχε ολοκληρωθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, και την Δευτέρα 25 Μαΐου, υπογράφηκε η ένταξή του έργου στο πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» από τον περιφερειάρχη Ηπείρου."