Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020

885 χιλιάδες ευρώ για το δρόμο Κόνιτσας- Δίστρατου

Σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για ένα ακόμη μεγάλο έργο οδοποιίας προχώρησε η Περιφέρεια Ηπείρου. Πρόκειται για την αποκατάσταση του δρόμου από την Κόνιτσα, στο Ελεύθερο, το Δίστρατο και μέχρι τα όρια του νομού Ιωαννίνων με...
συνολικό προυπολογισμό 885 χιλιάδες ευρώ. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου και η αποσφράγιση θα γίνει στις 19 του ίδιου μήνα.