Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Έργα αποκατάστασης πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες ύψους 350.000 ευρώ θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ζηρού

Στην έγκριση εκτέλεσης του έργου "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζηρού" συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ με χρηματοδότηση 250.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών και 100.000,00 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται περίπου 30 αποκαταστάσεις, τσιμεντοστρώσεις και ...
ασφαλτοστρώσεις οδών καθώς και αποκαταστάσεις σε τοιχεία, δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων κλπ, σε διάφορα σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων Φιλιππιάδας, Θεσπρωτικού καθώς και σε πολλές Τοπικές Κοινότητες της ενδοχώρας του Δήμου.