Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Στο ΦΕΚ η λειτουργία κέντρου αναφοράς για τον ιό COVID-19

Ανακοινώνεται στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ότι στο ΦΕΚ 1044/Β/26.3.2020 δημοσιεύτηκε η Πράξη 16496/20.3.2020 του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με τη λειτουργία κέντρου αναφοράς για τον ιό COVID-19 στο χώρο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το εν...
λόγω εργαστήριο θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του».