Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Αναστέλλονται οι πληρωμές στο Δημοτικό Λιμενικό Πρέβεζας που αφορούν την ανανέωση δέστρας στον Όρμο Βαθύ και Αλιευτικό καταφύγιο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας ενημερώσει ότι στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του:

 Αναστέλλονται οι πληρωμές που αφορούν την ανανέωση δέστρας στον Όρμο Βαθύ και Αλιευτικό καταφύγιο έως τις 25/04/2020.
 Οι συναλλασσόμενοι παρακαλούνται να απευθύνουν ερωτήματα ή αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω φαξ.
 Οι κλήσεις Κ.Ο.Κ. του Λιμεναρχείου μπορούν να εξοφλούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, στον τραπεζικό λογαριασμό και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο της κλήσης.
Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας στο τηλ.: 2682022478, στο φαξ: 2682022365 και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): litaprev@gmail.com