Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Η εταιρία Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Α.Ε.,ζητά Υπεύθυνο Αποθήκης

Η εταιρία Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της
πτηνοτροφίας και της κτηνοτροφίας, με έδρα στην Πεδινή Ιωαννίνων, ζητά:
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:
- Έλεγχος παραλαβής και ...
αποστολής εμπορευμάτων
- Μεταφορά και τακτοποίηση εντός αποθήκης
- Προετοιμασία και συντονισμός παραγγελιών
- Τήρηση κανόνων ασφαλείας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απόφοιτος Γενικού Λυκείου/ΤΤΕ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
- Δίπλωμα αυτοκινήτου
- Γνώση αγγλικής γλώσσας
- Βασικές γνώσεις Η/Υ
Επιπλέον προσόντα όπως: προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, άδεια χειριστή περονοφόρου
ανυψωτικού μηχανήματος, επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης (Γ’ κατηγορίας) είναι
επιθυμητά.
Αποστολή βιογραφικού στο ykarabina@vkarabinas-sa.gr, τηλ. 2651093637