Κυριακή, 19 Απριλίου 2020

Νέο διοικητικό συμβούλιο στο Νοσοκομείο Πρέβεζας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Πρέβεζας ορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο διοικητής του Νοσοκομείου Δημήτρης Σκανδάλης ...
με αντιπρόεδρο τον Σταύρο Μιχάλη και τακτικό μέλος την Άννα Πήλιου. Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν ο Σπύρος Ρεκατσίνας και η Φωτεινή Ζήση.