Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Ξεκίνησε και στο τμήμα της Πρέβεζας η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Oδηγίες λειτουργίας της Διοίκησης και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού εξέδωσε η Πρυτανεία Ιωαννίνων.Σύμφωνα με αυτή το 65% του αριθμού των υπαλλήλων κάθε διοικητικής υπηρεσίας δύναται να εργάζεται εξ αποστάσεως ενώ το προσωπικό και εν γένει τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας θα επικοινωνούν με τις ...
υπηρεσίες του ιδρύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά.Επίσης συγκροτείται Ανώτατη Επιτροπή Αντιμετώπισης του κορονοϊού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για όσο διάστημα ισχύουν τα ειδικά μέτρα με επικεφαλής τον Πρύτανη ενώ όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης, πληροφορικής , επικοινωνιών κλπ καθώς και τα οχήματα του Πανεπιστημίου τίθενται στη διάθεση της ως άνω Επιτροπής.Την ίδια στιγμή δεν επιτρέπεται η παρουσία προπτυχιακών φοιτητών στα ερευνητικά εργαστήρια και η εκπόνηση των εργαστηριακών εργασιών στους χώρους αυτούς ενώ στα ερευνητικά εργαστήρια του πανεπιστημίου και των φιλοξενούμενων φορέων επιτρέπεται να εργάζονται ταυτόχρονα μέχρι 2 ερευνητές ανά 50 τ.μ τηρώντας αυστηρά όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί.Διευκρινίζεται δε ότι στους ερευνητικούς χώρους της Σχολής Επιστημών Υγείας το Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δε μεταφέρονται δράσεις ούτε αρμοδιότητες του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ενώ όλα τα Συλλογικά Όργανα του Ιδρύματος και οι Επιτροπές λειτουργούν κανονικά και οι συνεδριάσεις τους πραγματοποιούνται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με χρήση των πιστοποιημένων εφαρμογών τηλεδιάσκεψης που διαθέτει το Ίδρυμα.Την ίδια στιγμή το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρέβεζας σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφει ο Πρόεδρός του Χάρης Ναξάκης, από την Πέμπτη 26 Μαρτίου ξεκίνησε όλα τα προσφερόμενα μαθήματα, παλιού και νέου προγράμματος σπουδών, με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η υποδομή του Τμήματος για υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι σε θέση να υποστηρίξει τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του, ενώ σύμφωνα με το κ.Ναξάκη με τη συμβολή όλων των προσωπικών του Τμήματος και παρότι η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι πρωτόγνωρη έγινε εφικτή και όποια προβλήματα προκύψουν θα λυθούν στην πορεία.