Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Συμβουλές για τους καταναλωτές ενόψει του Πάσχα από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

Συμβουλές για τις αγορές και τον τρόπο συναλλαγών κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα δίνει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Δεδομένου ότι τις ημέρες του Πάσχα το ηλεκτρονικό εμπόριο θα αυξηθεί σημαντικά οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προσεχτικοί καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης των ηλεκτρονικών καταστημάτων και των ...
διαφημίσεων που προβάλλουν. Προσωπικές πληροφορίες και κωδικοί των καρτών δε θα πρέπει να δίδονται, ενώ η συναλλαγή διασφαλίζεται περισσότερο επιλέγοντας στον τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή.
Σε ότι αφορά τα αμνοερίφια, εκείνα που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και έχουν σφαγεί στην Ελλάδα πρέπει να φέρουν δύο σφραγίδες μια κυανή στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινες η σφαγή και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και β) σφραγίδα παραλληλόγραμμου σχήματος χρώματος ερυθρού, εντός της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη "ΕΛΛΑΣ" ή "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ". Οι σημάνσεις για τις άλλες κατηγορίες σφαγείων είναι διαφορετικές, ενώ η συκωταριά η οποία δε συνοδεύει το αρνί, θα πρέπει να βρίσκεται εντός πλαστικού περιέκτη και να υπάρχει ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία της εταιρείας, ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης, η χώρα προέλευσης, οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, οι ημερομηνίες ψύξης και κατάψυξης, καθώς και η θερμοκρασία συντήρησης. Οι επαγγελματίες έχουν την υποχρέωση να αναρτούν πινακίδες με την τιμή διάθεσης των προϊόντων και την προέλευση των προϊόντων, οι καταναλωτές θα πρέπει στο βάψιμο των αυγών να χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένες και ασφαλείς βαφές, ενώ τα παιχνίδια θα πρέπει να έχουν τη σήμανση CE που σημαίνει ότι έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των παιδιών, οι ενδείξεις και οδηγίες στα Ελληνικά είναι υποχρεωτική. Προσοχή στα παιχνίδια που πωλούνται υπαιθρίως. Να αποφεύγονται εάν είναι χωρίς σήμα κατασκευής που να δείχνει την προέλευσή τους.