Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Νέα ενημερωτική καμπάνια για τον κορονοϊό από την Περιφέρεια Ηπείρου

Την έκδοση νέων φυλλαδίων και αφισών για τον κορονοϊό αποφάσισε στη τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίνοντας για το σκοπό αυτό πίστωση 7.650,00€ ευρώ.Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση μετά την πρώτη καμπάνια ενημέρωσης με τη διανομή έντυπου υλικού για την προστασία από τον κορονοϊό προς κάθε κατεύθυνση κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού, των ευπαθών ομάδων και των προσφύγων και μεταναστών, με την ..
περαιτέρω έκδοση και διανομή φυλλαδίων και αφισών. Υπογραμμίζεται δε η ιδιαίτερη βαρύτητα που πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση όλων των πολιτών και των υπηρεσιών και φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δεδομένου ότι η Περιφέρεια διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ενημέρωση και την εκστρατεία πρόληψης σε θέματα υγείας του πληθυσμού .Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο των γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων που δίνονται από το Υπουργείο Υγείας καιτων Ε.Ο.Δ.Υ. καθώς και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να προασπιστεί η Δημόσια Υγεία από την πανδημία του κορονοϊού και τον κίνδυνο της διασποράς.