Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Προσφυγή κατά του ΦΟΔΣΑ κατέθεσε η Δημοτική Αρχή

Σε ανακοίνωση της,η δημοτική αρχή αναφέρει:"Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας καταθέτει ο Δήμος Ιωαννιτών για την ακύρωση της απόφασης του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου με θέμα «ψήφιση τιμολογιακής πολιτικής έτους 2020». Στην προσφυγή αναλύονται λεπτομερώς τα επιχειρήματα του Δήμου Ιωαννιτών ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά στο ...
γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι αρχές της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας, όπως και η αρχή ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει». Από τη νομοθεσία είναι ξεκάθαρο ότι κάθε δήμος θα πρέπει να συνεισφέρει ανάλογα με τα «έσοδα» (π.χ. την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση, κλπ) και τα «έξοδα» (π.χ. ποσότητες των απορριμμάτων που παράγει) και να μην επωμίζεται αναλογικά τα βάρη και τις υποχρεώσεις άλλων Δήμων. Η Δημοτική Αρχή είχε κάνει γνωστή την απόφαση της, καθώς εκτιμά ότι η τιμολογιακή πολιτική του ΦΟΔΣΑ με τον επιμερισμό των τελών πλήττει τα συμφέροντα των κατοίκων του Δήμου Ιωαννιτών, οι οποίοι κινδυνεύουν την επόμενη χρονιά να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο χαράτσι προς όφελος κατοίκων άλλων δήμων της Ηπείρου".