Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

Η Υπουργός Πολιτισμού απαντά για τον Υδατόπυργο Πρέβεζας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για το χαρακτηρισμό του ως μνημείο

Για το θέμα του Υδατόπυργου και σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου με θέμα "Διάσωση Υδατόπυργου Πρέβεζας-Μετατροπή του σε σημείο αναφοράς της πόλης" απαντά με έγγραφό της η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως τονίζει η κ.Μενδώνη ο Υδατόπυργος τροφοδοτούσε το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, κατασκευάσθηκε στις αρχές του 1950 σε αδόμητη αγροτική περιοχή, η οποία σήμερα είναι ...
δομημένη με νεόκτιστες κατασκευές, δεν είναι χαρακτηρισμένος ως διατηρητέο μνημείο και επομένως δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. Σύμφωνα με την Υπουργό Πολιτισμού μετά το αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου "Πρέβεζα" για χαρακτηρισμό του ως μνημείου η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας ζήτησε να της υποβληθεί αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του υδατόπυργου και του βοηθητικού κτηρίου και η θετική ή αρνητική άποψη του φερόμενου ιδιοκτήτη, προκειμένου το αίτημα να διαβιβασθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για χαρακτηρισμό του ή μη κάτι όμως που δεν έγινε μέχρι σήμερα. Καταλήγοντας η κ. Μενδώνη διευκρινίζει ότι εάν το θέμα εισαχθεί προς γνωμοδότηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων και ο Υδατόπυργος χαρακτηρισθεί διατηρητέο μνημείο ο κύριος ή ο νομέας αυτού, υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου.