Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-Το "πράσινο φως" για την προμήθεια τροφίμων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ωφελούμενες του Κοινωνικού Παντοπωλείου έδωσε η Οικονομική Επιτροπή

Το "πράσινο φως" για την προμήθεια τροφίμων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ωφελούμενες του Κοινωνικού Παντοπωλείου έδωσε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας.Πρόκειται για μια ακόμη πρωτοβουλία που έλαβε ο Δήμος Πρέβεζας προκειμένου να ενισχύσει τους πιο αδύναμους συμπολίτες στο πλαίσιο των κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της...
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ.Νίκου Γεωργάκου ο αριθμός των αιτούντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου αυξήθηκε κατά 10 με αποτέλεσμα το σύνολο των μελών όλων των οικογενειών να ανέρχεται πλέον σε 444.Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος προχωρά στη διαδικασία προμήθειας τροφίμων ύψους 4.780 χιλ.ευρώ ποσό το οποίο θα καλυφθεί από την έκτακτη επιχορήγηση των 40.000 ευρώ που έλαβε ο Δήμος από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊός.Την ίδια στιγμή από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι απολυμάνσεις που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος σε δημοτικούς ανοιχτούς χώρους δεδομένου ότι από σήμερα και για το Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχοπτώσεις οι οποίες καθιστούν μη αποτελεσματική την διαδικασία.