Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Σε αφαίρεση παλιών διαφημιστικών πινακίδων θα προχωρήσει ο Δήμος Πάργας

Στην αφαίρεση παλιών διαφημιστικών πινακίδων από όλο το μήκος των κεντρικών οδών θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες ο Δήμος Πάργας. Δίνει δε τη δυνατότητα στους κατόχους των πινακίδων να τις αφαιρέσουν οι ίδιοι τις επόμενες 2-3 μέρες υπογραμμίζοντας ότι όσες αποξηλωθούν θα μεταφερθούν στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού από όπου θα μπορούν να παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους. Ο Δήμος Πάργας προσπαθώντας να...
αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά το κομμάτι αυτό θα τοποθετήσει ειδικά "stands" στα κεντρικά σημεία όπου όλοι θα μπορούν να τοποθετήσουν τις - συγκεκριμένου μεγέθους - πινακίδες.