Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη της αλιείας

Tην ένταξη σε έκτακτα μέτρα στήριξης της θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και αλιείας εσωτερικών υδάτων, που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση 46 βουλευτών. Οι υπογράφοντες υπογραμμίζουν ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να καλυφθούν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και ζητούν:

- Να ενταχθεί ο κλάδος της θαλάσσιας συλλεκτικής αλιείας και τα επιμέρους αλιευτικά εργαλεία, στα μέτρα ενίσχυσης τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους.

- Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας να ενισχύονται όλοι οι συνιδιοκτήτες του αλιευτικού σκάφους

- Να αξιοποιηθούν τα προσωρινά μέτρα των κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της παράκτιας αλιείας, με χρονοδιάγραμμα απόδοσης των ενισχύσεων αυτών στους αλιείς.

- Να αξιοποιηθούν τα προσωρινά μέτρα των κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των ιχθυοκαλλιεργητών εσωτερικών υδάτων και των συνεταιρισμών τους με χρονοδιάγραμμα απόδοσης των ενισχύσεων

- Να δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη για τους παράκτιους αλιείς και τους αλιείς εσωτερικών υδάτων

- Να δημιουργηθεί Ταμείο Αλληλοβοήθειας από τον ΕΛΓΑ για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΕΤΘΑ για την καταβολή αποζημιώσεων σε αλιείς για απώλειες οφειλόμενες σε κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

- Να αναπτυχθούν ειδικά μέτρα διάθεσης των ελληνικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εσωτερική αγορά, απευθείας στους καταναλωτές και σε ευάλωτες ομάδες πολιτών.