Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων ζητούν με ερώτησή τους 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση σχετικά με τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που απειλούνται με οικονομική καταστροφή, εξαιτίας των προβλημάτων στην διάθεση των προϊόντων τους λόγω της πανδημίας, κατέθεσαν 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της Θεοδώρας Τζάκρη.
Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχει έντονη ανησυχία στον κλάδο των κτηνοτρόφων λόγω των...
μέτρων προστασίας για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού και έχουν ήδη:
- περιοριστεί οι δυνατότητες σφαγής στις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις της χώρας,
- μειωθεί οι εξαγωγές ζωικών προϊόντων αλλά και φορτίων ζώντων ζώων, λόγω της μεγάλης μείωσης των εμπορικών αποστολών,
- ακυρωθεί πολλές παραγγελίες, κάτι που οδηγεί σε αύξηση των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να προχωρούν σε καταψύξεις προϊόντων,
- μειωθεί σημαντικά οι τιμές παραγωγού.
Οι βουλευτές σημειώνουν ότι "η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει να επιβαρύνεται, αφού οι περιορισμοί αυτοί θα συνεχίσουν να ισχύουν και κατά την περίοδο του Πάσχα, η οποία αποτελούσε διέξοδο για ένα μεγάλο μέρος της ζωικής παραγωγής, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό". Ρωτούν δε, μεταξύ άλλων, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θα προβεί στην εξειδίκευση μέτρων στήριξης προς τον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα τον κλάδο των κτηνοτρόφων.