Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-"OXI" στη λειτουργία δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφύγων στους Ασπραγγέλους

Την  αντίθεσή του στη λειτουργία δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων  προσφύγων στους Ασπραγγέλους,που αποφασίστηκε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ανατέθηκε σε Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μετά την μίσθωση από ιδιώτη, εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγορίου με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη-λόγω των συνθηκών- δια περιφοράς.Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Η λειτουργία της δομής παιφνιδίασε τον Δήμο αλλά και τους κατοίκους.
"Η συγκεκριμένη επιδοτούμενη δράση αφορά στη δημιουργία μιας νέας Δομής  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων" στη Ήπειρο με παραπομπές από το Εθνικό  Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Η Δομή Φιλοξενίας "Άγιος Αθανάσιος", σύμφωνα με το έγγραφο, πρόκειται να  λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις ξενοδοχείου κοντά στους Ασπραγγέλους Ζαγορίου  που είναι και η έδρα του Δήμου. Το ξενοδοχείο θα μισθώσει ο φορέας. Αποτελείται  από δύο ανεξάρτητα κτίρια που απέχουν μερικά μέτρα μεταξύ τους καθώς και  περιβάλλοντα χώρο μερικών στρεμμάτων που θα χρησιμεύσει για εξωτερικές  δραστηριότητες.  Όπως προκύπτει από το παραπάνω έγγραφο, η δράση δεν υλοποιείται με  πρωτοβουλία ή συναίνεση του Δήμου Ζαγορίου.
Ένα τέτοιο γεγονός, λόγω της  σοβαρότητάς του, δικαιολογημένα θα απαιτούσε εκτός από διάλογο και απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και άλλων φορέων του Δήμου. Εξάλλου θέση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου για τη φιλοξενία προσφύγων, έχει  εκφραστεί και στην με αριθμ. 73/2017 απόφασή του, στην οποία είχε  ξανασυζητηθεί η περίπτωση πιθανής εγκατάστασης προσφύγων στον Δήμο  Ζαγορίου και η οποία ήταν αρνητική σε τέτοιο ενδεχόμενο.  Αναφορικά με την συγκεκριμένη ενέργεια μίσθωσης επισημαίνουμε τα εξής:  Βεβαίως, οι επιχειρηματίες έχουν το αναφαίρετο δικαίωνα να μισθώνουν κατά το  δοκούν τις επιχειρήσεις τους, αναλαμβάνοντας ωστόσο και την ευθύνη των επιλογών  τους. Ως Δήμος όμως, θα στηρίζουμε πάντα το συμφέρον του τόπου µας, και των  ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε αυτόν.  Το Ζαγόρι είναι σε όλον το κόσμο γνωστό για το φυσικό και ανθρωπογενές  περιβάλλον του. Ζούμε σε μια περιοχή όπου οι κάτοικοί του δραστηριοποιούνται με  τον τουρισμό. Ο εναλλακτικός και θεματικός τουρισμός είναι κατά κύριο λόγο οι  μορφές τουρισμού, το τουριστικό προϊόν, που προσπαθούμε να αναδείξουμε και να  διαφυλάξουμε. Στις εκάστοτε προσπάθειες των Δημοτικών μας Συμβουλίων δίνονταν  και δίνεται μεγάλη έμφαση, προκειμένου η περιοχή μας να ενταχθεί στον κατάλογο  των Πολιτιστικών Τοπίων της UNESCO. Προς την κατεύθυνση αυτή τελευταία έχουν  γίνει πολλές ενέργειες με πολύ θετικά αποτελέσματα. Πρόκειται για ένα εγχείρημα  που σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί εξαιτίας καταστάσεων που θα  προκύψουν και που ενδεχομένως θα απογοητεύσουν τους κατοίκους των χωριών  μας και τους επιχειρηματίες.  Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης για τη μίσθωση  τουριστικής επιχείρησης στον Άγιο Αθανάσιο Ασπραγγέλων σημειώνουμε ότι:  Ουδέποτε έχει προηγηθεί διάλογος με την τοπική κοινωνία, µε τον Δήμο Ζαγορίου  και τους φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις, ούτε από το αρμόδιο  Υπουργείο, ούτε και από την ΜΚΟ που πρότεινε την υλοποίηση του έργου.  Δεν λήφθηκε ακόμα καθόλου υπόψη, ότι τα χωριά του Ζαγορίου έχουν στο σύνολό  τους πολύ μικρό αριθμό μόνιμων κατοίκων, κατά κανόνα ηλικιωμένων, με  αποτέλεσμα η φιλοξενία προσφύγων να τυχαίνει δικαιολογημένων ανησυχιών. Στην  προκειμένη περίπτωση η Κοινότητα Ασπραγγέλων έχει μόλις 30 μόνιμους κατοίκους  χωρίς καθόλου υποδομές υγείας, εκπαίδευσης , ψυχαγωγίας, και άθλησης, ώστε να  φιλοξενηθούν ασυνόδευτοι ανήλικοι. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα  κοινωνικής ένταξης δεν μπορεί ουσιαστικά να ευδοκιμήσει σε μια περιοχή που  απέχει σημαντικά από το πλησιέστερο αστικό κέντρο της περιοχής που είναι η πόλη  των Ιωαννίνων. Η απομόνωση νέων ατόμων σε ένα ξενοδοχείο τριάντα χιλιόμετρα  μακριά από τα Ιωάννινα, καμιά βοήθεια δεν θα προσφέρει στα ανήλικα παιδιά που  δεν προστατεύονται από τις οικογένειές τους.  Ακόμα δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη η τρέχουσα σοβαρή κατάσταση της επιδημίας  του ιού covid 19 που ταλανίζει τη χώρα με την επιβολή των αυστηρών μέτρων για  την προστασία των πολιτών. Σίγουρα όλοι οι δημότες μας, ηλικιωμένοι στο σύνολό  τους, ανησυχούν και προβληματίζονται για την ενδεχόμενη παρουσία προσφύγων  στον τόπο τους και όχι μόνο.  Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο Νομό Ιωαννίνων υφίστανται ήδη δύο (2)  δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και συγκεκριμένα στην Κόνιτσα και στην  Πωγωνιανή, οι οποίες σήμερα δεν λειτουργούν και στις οποίες κάλλιστα θα  μπορούσαν να φιλοξενηθούν τα ανήλικα.  Διαβεβαιώνουμε ότι ο Δήμος μας θα παρακολουθήσει το θέμα με τη δέουσα  σοβαρότητα. Τούτο σημαίνει ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες  επικοινωνώντας με την Περιφέρεια Ηπείρου, τα αρμόδια Υπουργεία και πρωτίστως  με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τους υπεύθυνους της  συγκεκριμένης δομής φιλοξενίας, εκφράζοντας τις απόψεις του και μεταφέροντας  τους προβληματισμούς του.
Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την άρνησή μας στη λειτουργία της συγκεκριμένης  δομής στον Άγιο Αθανάσιο Ασπραγγέλων. Θεωρούμε ότι το θέμα πρέπει να  επανεξεταστεί με τη δέουσα προσοχή από το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης  και Ασύλου"