Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αβάσσου στο Κοτσανόπουλο Πρέβεζας

Η αρμόδια υπηρεσία αρχαιοτήτων έδωσε την έγκρισή της για δειγματοληψία και ανάλυση κονιαμάτων επίχρισης από την εξωτερική όψη του ανατολικού τοίχου της μονής και ένα αντίστοιχο από την εξωτερική όψη του νότιου τοίχου. Η λήψη των ...
δειγμάτων θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις.