Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

ΑΡΤΑ-Ερώτηση Χρ.Γκόκα για τους δασικούς συνεταιρισμούς

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την αλλαγή του ορίου των μελών σύστασης των δασικών συνεταιρισμών, καθώς ο ελάχιστος αριθμός μελών, που ισχύει μέχρι σήμερα, είναι 21 και πλέον αποτελεί...
απαγορευτικό όριο για τη σύσταση συνεταιρισμού. Επισημαίνουν, επίσης, την καθοριστική σημασία που επιτελεί η ύπαρξη των δασικών συνεταιρισμών στη διαχείριση του δασικού πλούτου της χώρας και στην οικονομική επιβίωση των κατοίκων των ορεινών περιοχών. Τονίζουν δε, τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στις ορεινές περιοχές για να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 21 μέλη για τη σύσταση των δασικών συνεταιρισμών, με αποτέλεσμα ακόμα και αυτοί που προϋπάρχουν όταν καταλήγουν να έχουν λιγότερα μέλη είναι αναγκασμένοι να διακόψουν τη λειτουργία τους. Τέλος κάνουν γνωστό, ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη σύσταση είτε ομάδων παραγωγών, είτε αγροτικών συνεταιρισμών απαιτούνται, τουλάχιστον, 5 και 10 μέλη αντίστοιχα, καθιστώντας αναγκαία την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4423/2016 για τον εξορθολογισμό της αδικίας απέναντι στους δασικούς συνεταιρισμούς.