Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Ο Δήμος Κόνιτσας εντατικοποιεί τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης


Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου  από τη διάδοση του ιού COVID-19, ο Δήμος Κόνιτσας εντατικοποιεί τις υπηρεσίες  κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης ( Βοήθεια στο Σπίτι ), σύμφωνα με την  εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο, με ενέργειες οι οποίες συνίστανται στα εξής:
1. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και
των αναγκών των κατοίκων που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν και
των απόρων και οικονομικά αδυνάμων, τηλ. (2655024144 – 2655360326 από
Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 – 14:00 ) ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή απευθείας
στο κινητό Δημάρχου (6942030774), Αντιδημάρχου κ. Χήρα (6944188829) και
Προέδρων Κοινοτήτων.
2. Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης
ανάγκης στους κατοίκους που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν.
3. Δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους
κατοίκους που είναι άποροι και οικονομικά αδύναμοι.
4. Συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του
δήμου.
5. Διεκπεραίωση αιτημάτων κατοίκων που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να
μετακινηθούν και των απόρων και οικονομικά αδύναμων (παραλαβή αιτήσεων –
παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται
μέσω ΚΕΠ.
6. Κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του
ιού COVID-19.

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας
Νικόλαος Β. Εξάρχου