Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 2ης και ...
3ης/4-3-2020 συνεδρίασης Π.Σ.
Β. 1. Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020 (εισήγηση: η Οικονομική Επιτροπή)
2. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας Ηπείρου (εισήγηση: η Οικονομική Επιτροπή)
3. Χαρακτηρισμός του οδικού τμήματος από το χθ 7+700 της 32α
Επαρχιακής Οδού « Μπουραζάνι – Μολυβδοσκέπαστο»
Δήμου Κόνιτσας έως τα όρια του οικισμού Κεφαλοβρύσου Δήμου Πωγωνίου ως Επαρχιακής.(εισήγηση: η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.)
4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής του Ν.2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»
(εισήγηση: η Δ/νση Δημόσιας Υγείας)