Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Μετακίνηση των φοιτητών των Εστιών

 Η Πρυτανείας ανακοινώνει ότι έχουν εκδοθεί Οδηγίες σχετικά με τη μετακίνηση φοιτητών των εστιών των Α.Ε.Ι. από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από συνεννόηση με την Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.). Ειδικότερα, οι οδηγίες προβλέπουν τη δυνατότητα, στους φοιτητές που διαμένουν στις εστίες, να μετακινηθούν εφάπαξ δωρεάν με τα ...
μεταφορικά μέσα των μελών της Π.Ο.Α.Υ.Σ. προς την κατοικία την οποία διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι φοιτητές, οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποχωρούν από τις εστίες ή τις ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες διαμένουν, καλούνται να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται στις Οδηγίες του Υπουργείου. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχουν αναρτηθεί οι Οδηγίες για τη μετακίνηση των φοιτητών των εστιών και το Παράρτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.