Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020

Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Από αύριο η συναλλαγή με τους φορολογούμενους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Από αύριο Δευτέρα 16/3/2020, η συναλλαγή με τους φορολογούμενους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τυχόν αιτούμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.α., θα απο­στέλλονται στον φορολογούμενο αποκλειστικά μέσω email και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, θα οριστεί συνάντηση, εάν κρίνεται απαραίτητη η...
φυσική παρουσία.Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων είναι:
adoyioa@2669.syzefxis.gov.gr
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Δ.Ο.Υ. είναι: