Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

Στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού


Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με θέμα τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.Στην ΠΝΠ περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού και συνοψίζονται ως εξής:

- Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις.

- Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων.

- Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

- Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας.

- 'Αδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις.

- Αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

- Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης - Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.

- Θέματα συμβάσεων του υπουργείου Οικονομικών.

- Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».

- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

- Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.

- Ρυθμίζονται ζητήματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

- Παράταση ισχύος αδειών διαμονής, λόγω εξαιρετικών αναγκών.

- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.

- Προσωπικό κλάδων υγείας.

- Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

- Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

- Ματαίωση παρελάσεων.

- Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων.