Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

ΑΡΤΑ-Ομόφωνη η στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στους συμβασιούχους της Διεύθυνσης Καθαριότητας και των Συμβασιούχων ΕΣΠΑ στους παιδικούς


Το θέμα της στήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου στο δικαστικό αγώνα των 6 (έξι) συμβασιούχων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και των υπαλλήλων συμβασιούχων (ΕΣΠΑ) στους παιδικούς Σταθμούς του Δήμου αλλά και το πώς ο Δήμος Αρταίων μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος τους συζητήθηκε, κατά τη διάρκεια της ...
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα τάχθηκε υπέρ τόσο στο δικαστικό αγώνα των 6 συμβασιούχων για μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου όσο και στο δικαστικό αγώνα των συμβασιούχων ΕΣΠΑ για μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.