Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

Αλβανοελληνική έκθεση από Επιμελητήρια Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου


Στην αναγκαιότητα να υπάρξει συνεργασία για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της επιχειρηματικότητας, συμφώνησαν σε συνάντησή τους οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου Αλβανίας.Ο Δημήτρης Δημητρίου και ο...
Μαξίμ Χόχα, ανακοίνωσαν παράλληλα την από κοινού 1η Αλβανοελληνική γενική εμπορική έκθεση, την οποία προσδιόρισαν χρονικά στο διάστημα από 3 έως 5 Απριλίου.Ακόμα πιο κοντά τα δύο Επιμελητήρια ήρθαν με την αδελφοποίηση, επισημαίνοντας ότι αποτελεί βήμα για περαιτέρω συνεργασία με κοινές δράσεις.