Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Κλειστό ως το τέλος Μαρτίου, το Μουσείο Αργυροτεχνίας

Όπως αναφέρει σε σχετική του ενημέρωση το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), «σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και στο πλαίσιο εφαρμογής προληπτικών μέτρων για τον...
περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς αναστέλλει τη λειτουργία των εννέα Μουσείων του έως τις 31 Μαρτίου 2020».