Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Εθνική Διάσκεψη του έργου I-STORMS

Η Εθνική Διάσκεψη του έργου I-STORMS: «Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Διαχείρισης Θαλάσσιων Καταιγίδων» πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔ Ηπείρου με την συμμετοχή αιρετών, εκπροσώπων της πολιτικής προστασίας, εθελοντών, μελών της ΛΕΚ Πρέβεζας και άλλων φορέων. Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό που απηύθυνε προς όλους τους συμμετέχοντες, ο κ. Φίλιππος Ευαγγέλου, μέλος του Δ.Σ και της Ε.Ε. της...
Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ιωαννιτών, ενώ στη συνέχεια το λόγο πήρε ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρης Μαυρογιώργος, ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα υλοποίησης τέτοιων πρωτοβουλιών, καθώς και την αναγκαιότητα έγκαιρης ενημέρωσης των Αρμόδιων αρχών και των πολιτών, που είναι μείζονος σημασίας σε εκδηλώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. Η παρουσίαση του Έργου και του Δικτύου του Έργου πραγματοποιήθηκε από τους Συμβούλους Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, κ. Νικόλαο Δέσκα και κ. Βησσαρίων Ζιώβα, υπογραμμίζοντας πως ο κύριος σκοπός του Έργου διακρατικής συνεργασίας I-STORMS, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από πέντε χώρες, είναι η διαφύλαξη της περιοχής Αδριατικής Ιονίου από τις θαλάσσιες καταιγίδες, μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης και της βελτίωσης των διαδικασιών πολιτικής προστασίας. Πολλαπλά είναι τα οφέλη για την Ήπειρο, και κυρίως για τους παραθαλάσσιους Δήμους, Πάργας, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας, η οποία κερδίζει τεχνογνωσία, αλλά και πρόσβαση στα ηλεκτρονικά εργαλεία του Έργου, με στόχο την πρόγνωση των θαλάσσιων καταιγίδων. Τη διάσκεψη ακολούθησε εκπαίδευση πάνω στη χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Open I-STORMS καθώς και τεχνική εκπαίδευση για τους άμεσα εμπλεκόμενους.Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΜΠΒ ΙΙ, καθώς και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Interreg V-B Adriatic-Ionian 2014-2020 (ADRION)».