Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Νέα όργανα Διοίκησης στο ΤΕΕ Ηπείρου –Λευκάδας

Συνεδρίασε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Ηπείρου –Λευκάδας και εξέλεξε τα νέα όργανα διοίκησης για την περίοδο 2020-2024.
Ειδικότερα, τη Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζουν οι :

1. Λυκοτραφίτης Γιάννης, Πρόεδρος
2. Τσίγκρος Γιάννης, Αντιπρόεδρος
3. Μωρόγιαννης Θανάσης, Γεν. Γραμματέας
4. Εξάρχου Έφη, μέλος
5. Ζαρπαλάς Θανάσης, μέλος
6. Παππάς Γιώργος, μέλος
7. Πατσούρας Χρήστος, μέλος
8. Σαρακατσάνος Χρήστος, μέλος
9. Τσούρης Βασίλης, μέλος.
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας απαρτίζεται από τους:
1. Λάμπρου Αλέξανδρο, Πρόεδρο
2. Αναστασίου Χρήστο, Αντιπρόεδρο
3. Γιαννουλάτο Βαγγέλη, Γεν. Γραμματέα.