Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Δημιουργούν τον Γαστρονομικό οδηγό της Ηπείρου!


Στη δημιουργία ηλεκτρονικού γαστρονομικού οδηγού της Ηπείρου θα προχωρήσει η Περιφέρεια Ηπείρου μέσα στον οποίο θα υπάρξει πλήρης διατροφική υποστήριξη των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα εμφανίζονται όλα τα προϊόντα της Ηπείρου με κάθε στοιχείο που αφορά τα προϊόντα αυτά αλλά και τους παραγωγούς τους. Θα προηγηθεί επικοινωνία με τους...
παραγωγούς προϊόντων τροφίμων της Περιφέρειας Ηπείρου, συλλογή όλων των προϊόντων παραγωγής και όλων των επεξεργασμένων προϊόντων παραγωγής και όλων των επεξεργασμένων τελικών προϊόντων με φωτογραφικό υλικό τους, δημιουργία διατροφικής επισήμανσης, ανάλυση της διατροφικής αξίας των προϊόντων αλλά και παραμέτρους όπως ο συσχετισμός των προϊόντων με την ανθρώπινη υγεία και ευεξία με αναφορά σε επιστημονικές βιβλιογραφικές πηγές.