Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Προτάσεις στήριξης της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής στην Ήπειρο και μέτρα στήριξης των μικρών παραγωγής από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Εκτεταμένη συζήτηση με θέμα την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή στην Ήπειρο και τα μέτρα στήριξης των μικρών παραγωγών πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου όπου και αποφασίστηκε η στήριξη του πρωτογενούς τομέα με συγκεκριμένες προτάσεις. Μεταξύ άλλων η Περιφέρεια Ηπείρου θα προβεί (με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) σε ανάθεση διαφόρων μελετών προκειμένου να καταρτιστούν εδαφοκλιματολογικοί χάρτες οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν για ένα ...
στρατηγικό σχεδιασμό στον Πρωτογενή τομέα ενώ θα γίνει και προσπάθεια να "ξεκαθαρίσει" το τοπίο σχετικά με το ποιοι είναι οι πραγματικά ενεργοί-επαγγελματίες αγρότες έτσι ώστε να κατευθύνονται προς αυτούς οι όποιες ενισχύσεις.Ζητούμενο αποτελεί επίσης για την Περιφέρεια η διευκόλυνση των αγροτών στο γραφειοκρατικό κομμάτι, η ενίσχυση της εξωστρέφειας του πρωτογενούς τομέα, η δημιουργία υγιών αγροτικών συνεταιρισμών καθώς η δημιουργία και κατοχύρωση του σήματος ποιότητας προϊόντων της Ηπείρου και κατοχύρωση όλων των Π.Ο.Π προϊόντων. Επίσης στο πλαίσιο των προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα εντάσσεται η υλοποίηση μιας καμπάνιας με στόχο τη σύνδεση των ποιοτικών προϊόντων με την τοπική γαστρονομία και τον τουρισμό, η ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής μέσω του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για τα νέα προϊόντα (αρωματικά φυτά κ.λπ.), η θεσμοθέτηση νέων ελεγκτικών μηχανισμών στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων καθώς και ειδική ρύθμιση για την παραγωγή – προώθηση του τσίπουρου, έτσι ώστε να διαφυλαχτεί αυτό το τοπικό προϊόν και να μην ενταχθεί στη γενικότερη πολιτική προώθησης ως «απόσταγμα».