Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Νέα στάση στα Καρδαμίτσια

"Αρχή του πολιτιστικού συλλόγου των Καρδαμιτσίων είναι τα χρήματα που συγκεντρώνει με βασική πηγή εσόδων το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία- να τα διαθέτει με διάφορους τρόπους για το καλό του οικισμού μας. Ετσι πορευόμαστε συνέχεια .Πιο συγκεκριμένα μια...
από τις ανταποδοτικές ενέργειες είναι ότι παραγγείλαμε και τοποθετήθηκε άμεσα ένα ακόμη στέγαστρο για την αστική συγκοινωνία στη στάση της εθνικής οδού ΓΙΑΝΝΕΝΑ –Ηγουμενίτσα απέναντι από το κέντρο Μέλανδρα με κόστος περίπου 2000 ευρώ."

Πολιτιστικός Σύλλογος Καρδαμιτσίων, Καρδαμίτσια Ιωάννινα