Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Ο Δήμος Ζηρού αναλαμβάνει δράσεις για την προστασία και ανάδειξη του δημόσιου δάσους της κοινότητας Θεσπρωτικού.

Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Δυτικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο "Προστασία και ανάδειξη του δημόσιου δάσους της Κοινότητας Θεσπρωτικού" ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού. Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων με σκοπό την αντιπυρική προστασία και ...
ανάδειξη του περιαστικού δάσους που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Θεσπρωτικού.Τα έργα πυροπροστασίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κλαδεύσεις και καθαρισμούς με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης του δάσους, βελτίωση υπάρχοντος δρόμους πυροπροστασίας και επέκτασή του με στοχευμένες διανοίξεις, κατασκευή ομβροδεξαμενής, δικτύου σωληνώσεων και πυροσβεστικών κρουνών, εμπλουτισμό της βλάστησης με νέες φυτεύσεις κατά θέσεις με πυρανθετικά είδη, κατασκευή δικτύου μονοπατιών-πεζόδρομων με πολλαπλές προσβάσεις και ανάπτυξη διακριμένων θέσεων πολλαπλής λειτουργικής αξιοποίησης με τη δημιουργία θέσεων εποπτείας και ελέγχου του χώρου με ανάλογες κατασκευές .Στην ίδια συνεδρίαση εξάλλου αποφασίστηκε και η έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου "Προστασία και ανάδειξη του δημόσιου δάσους της Κοινότητας Θεσπρωτικού" στο "Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020".