Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Ερώτηση του Χρήστου Γκόκα στην Υπουργό Παιδείας για το προσωπικό ΕΔΙΠ

Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα την εξέλιξη των Διδακτόρων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, αφού όπως σημειώνουν στην ερώτησή τους, πρόκειται μία κατηγορία ακαδημαϊκού προσωπικού, με διδακτορικά, μεταδιδακτορικές έρευνες, δημοσιεύσεις, αυτοδύναμο διδακτικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, εποπτεία πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών κ.λ.π , η οποίαείναι εγκλωβισμένη στη στασιμότητα, χωρίς προοπτικές εξέλιξης...
Τονίζουν ότι οι διδάκτορες Ε.ΔΙ.Π των Α.Ε.Ι., έχουν και προϋπηρεσία και αυτοδύναμο διδακτικό
έργο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, και συνεπώς, με βάση τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και
της αναλογικότητας, θα πρέπει να αξιολογηθούν για τη βαθμίδα του λέκτορα κατ' αναλογία των πρώην καθηγητών εφαρμογών των πρώην Τ.Ε.Ι., και εφ’ όσον έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον νόμο, να έχουν αυτήν την δυνατότητα, όπως προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο για όλα τα
μέλη Δ.Ε.Π. των ελληνικών πανεπιστημίων, τη στιγμή μάλιστα που με την πρόσφατη ενοποίηση των
Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, οι καθηγητές εφαρμογών των πρώην Τ.Ε.Ι. εντάχθηκαν ως λέκτορες στα νέα ιδρύματα χωρίς αξιολόγηση.
Για το λόγο αυτό, με την ερώτησή τους, ρωτούν την κ. Υπουργό αν θα ανταποκριθεί στα
αιτήματα αυτά των Διδακτόρων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και σε ποιες ενέργειες θα
προβεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να δοθεί άμεσα η δυνατότητα εξέλιξης των
μελών της εκπαιδευτικής αυτής κατηγορίας.
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: “Εξέλιξη Διδακτόρων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού”

Οι διδάκτορες Ε.ΔΙ.Π. προσφέρουν τα μέγιστα στα Πανεπιστήμια, χωρίς, όμως, να διαθέτουν
έναν αντίστοιχο τίτλο που να τους παρέχει εσωτερική και διεθνή αναγνώριση, σε
ακαδημαϊκό επίπεδο. Eπιτελούν, μάλιστα, πλήρως τα καθήκοντα μελών Δ.Ε.Π. (σύμφωνα με
τους υφιστάμενους νόμους), χωρίς να υπάρχει η ανάλογη θεσμική αναγνώριση.
Πρόκειται ουσιαστικά για μία κατηγορία ακαδημαϊκού προσωπικού, με διδακτορικά,
μεταδιδακτορικές έρευνες, δημοσιεύσεις, αυτοδύναμο διδακτικό και ερευνητικό έργο,
συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, εποπτεία πτυχιακών και μεταπτυχιακών
εργασιών κ.λπ., η οποία είναι εγκλωβισμένη στη στασιμότητα, χωρίς προοπτικές εξέλιξης.
Οι διδάκτορες Ε.ΔΙ.Π. δεν επιζητούν κάτι άλλο παρά τη θεσμική αναγνώριση στο έργο που
ήδη επιτελούν και την δυνατότητα άμεσης εξέλιξής τους κατόπιν αξιολόγησης στη βαθμίδα
του Λέκτορα.
Συγκεκριμένα οι διδάκτορες Ε.ΔΙ.Π των Α.Ε.Ι., με προϋπηρεσία, αυτοδύναμο διδακτικό έργο
στην Τριτοβάθμια, διδακτορικό και δημοσιεύσεις (αρκετοί από αυτούς και με
μεταδιδακτορικές έρευνες αιχμής) ζητούν, με βάση τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και
της αναλογικότητας, να αξιολογηθούν για τη βαθμίδα του λέκτορα κατ' αναλογία των πρώην
καθηγητών εφαρμογών των πρώην Τ.Ε.Ι., και όσοι επιθυμούν στο μέλλον να εξελιχθούν σε
ανώτερη βαθμίδα ΔΕΠ και έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον νόμο, να έχουν αυτήν
την δυνατότητα, όπως προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο για όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. των
ελληνικών πανεπιστημίων). Θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με τους πρόσφατους νόμους
που ενοποιήθηκαν Πανεπιστήμια και ΤΕΙ οι καθηγητές εφαρμογών των πρώην Τ.Ε.Ι.
εντάχθηκαν ως λέκτορες στα νέα ιδρύματα χωρίς αξιολόγηση.
Επειδή η δυνατότητα εξέλιξης προσωπικού με ιδιαίτερα αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και
η περαιτέρω αξιοποίησή του θα λειτουργήσει προς όφελος όχι μόνο των Ε.ΔΙ.Π., αλλά και της
ποιότητας των πανεπιστημίων εν γένει,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
-Ποιες είναι οι προθέσεις σας σχετικά με τα παραπάνω αιτήματα διδακτόρων Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού;
-Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να δώσετε άμεσα τη δυνατότητα εξέλιξης
των Διδακτόρων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού;