Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΑΡΤΑ: Πιστοποιημένο Σεμινάριο Εκπαιδευτών Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ

Νέο σεμινάριο που οδηγεί στην πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ για το μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων
 ➡Από την ACta - Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειο Παν/μιο και το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ➡Δωρεάν επιπλέον η πιστοποίηση Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων - CAT από την ACta ➡Διάρκεια: 100 ώρες 
Περισσότερα: κλικ εδώ 
Future Voice 
Ιωάννινα
Τ. 2651020777
Ναπολέων Ζέρβα 42Β

Άρτα
Τ. 2681 4000 37
Περιφερειακή Οδός Άρτας (κάτω από το μηχανολογικό)