Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-Ματαίωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων

 Σε συνέχεια της με αρίθμ. πρωτ. 13776/27-02-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, κάνουμε γνωστό ότι ματαιώνονται όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, που ήταν προγραμματισμένες να λάβουν χώρα υπό την ...
αιγίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας.