Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

Συνεργασία για την εξάλειψη της ηπατίτιδας μέσω της μονάδας Απεξάρτησης της Πρέβεζας και του Ηπατολογικού Ιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Μια άλλη πολύτιμη συνεργασία , έρχεται να προστεθεί μεταξύ της Μονάδας Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης Πρέβεζας με το Ηπατολογικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η δράση αφορά την εθνική προσπάθεια εξάλειψης της ηπατίτιδας έως το 2030 και στο πλαίσιο αυτό ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Ηπατολογικού Ιατρείου Ιωαννίνων αποτελούμενο από τον γιατρό Βασίλη Θεόπιστο, τον...
ειδικευόμενο γιατρό Καββαδία Αθανάσιο και το νοσηλευτή Θωμά Ντούσκο επισκέφθηκαν τη μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης που στεγάζεται στο Νοσοκομείο Πρέβεζας. Σε αυτή τη συνάντηση, ενημερώθηκαν οι ασθενείς της μονάδας για τους τρόπους αντιμετώπισης των χρόνιων ηπατιτίδων, τις νέες θεραπείες, και διενεργήθηκε κλινικός έλεγχος καθώς και αιμοληψίες για ιολογικό έλεγχο σε 34 μέλη. Οι επισκέψεις από το εξειδικευμένο προσωπικό του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη παρακολούθηση των οδηγιών που δόθηκαν.Η Μονάδα εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες στους ιατρούς καθώς και στο νοσηλευτή του Νοσοκομείου για τη συνεργασία και την υποστήριξή τους στις δράσεις που γίνονται με στόχο τη σωματική υγεία των θεραπευομένων.