Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Γ. Γόγολος: Το σήριαλ του απολεσθέντος φακέλου από το ΚΕΠ Ηγουμενίτσας συνεχίζεται….

Τελικά, ήταν πολύ καλό για να ήταν αληθινό.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας στις 14/10/2019, κατόπιν αιτήματος των παρατάξεων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΈΙΡΩΣΗ έγινε συζήτηση για το θέμα της απώλειας υπηρεσιακού φακέλου από το ΚΕΠ του Δήμου. Ένα θέμα που είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις από τον Ιούλιο του ιδίου έτους, αλλά η Δημοτική Αρχή δεν έκανε καμία ενημέρωση ως όφειλε στο ...
Δημοτικό Συμβούλιο και κατ’ επέκταση τους πολίτες του Δήμου.Σε αυτή τη συνεδρίαση ο κ. Δήμαρχος λαμβάνοντας το λόγο επί του θέματος είπε εμφατικά:
«…Ενώ εγώ έχω την ευθύνη για την διενέργεια των ΕΔΕ, αλλά για να αποδείξουμε πόσο αντικειμενικοί είμαστε, έστειλα έγγραφο στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να ορίσει Διευθυντικό στέλεχος εκτός Δήμου Ηγουμενίτσας και Ν. Θεσπρωτίας, ο οποίος θα διενεργήσει αντικειμενικά την προαναφερθείσα ΕΔΕ..»
( Youtube Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηγουμενίτσας 14.10.2019. 59΄45’’ έως 59.57’’)
Μέγα ψέμα που αφήνει ερωτήματα σε όλους τους συμπολίτες, όπως αυτό αποκαλύφθηκε στη συνέχεια της διαδικασίας !
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας στις 29/01/2020, κατόπιν σχετικής ερώτησης για την καθυστέρηση της διαδικασίας της ΕΔΕ από τον κ. Γιάννη Γόγολο, ο κ. Δήμαρχος απαντά υπερασπιζόμενος την καθυστέρηση και αποκαλύπτεται:
«…Ανακάλεσα ως Δήμαρχος τον ορισμό του Προϊσταμένου από τα Ιωάννινα για τη διενέργεια της ΕΔΕ που είχε προβεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, διότι είχα θέσει ως όρο με έγγραφό μου, ο υπάλληλος που θα την κάνει να είναι από το Νομό Θεσπρωτίας . Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως προϊσταμένη αρχή, όρισε ανώτερο υπάλληλο από τα Ιωάννινα και δεν το έκανα αποδεκτό και όρισα εκ νέου υπάλληλο από τον Δήμο Ηγουμενίτσας…»

( Youtube Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηγουμενίτσας 29.01.2020. 46΄55’’ έως 49.42’’)

Εύλογα αναπάντητα ερωτήματα :

Γιατί ο κ. Δήμαρχος απέκρυψε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον όρο που έθεσε στο έγγραφό προς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με τον οποίο, ο υπεύθυνος διενέργειας της ΕΔΕ να είναι υπάλληλος από τον Δήμο Ηγουμενίτσας ή από το Νομό Θεσπρωτίας ;

Τί άλλαξε από την εμφατική αναφορά και δέσμευση του κ. Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την προέλευση υπαλλήλου, μέχρι την αποστολή του εγγράφου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση;

Τί φοβόταν από το αποτέλεσμα της ΕΔΕ, που ανώτερος υπάλληλος από τα Ιωάννινα αντικειμενικά ( κατά δήλωση του ιδίου του Δημάρχου)θα διενεργούσε ;

Είναι τακτική κωλυσιεργίας της διαδικασίας διενέργειας της ΕΔΕ αυτό που γίνεται ή πίσω από αυτή τη μεθόδευση αποκρύπτεται κάτι άλλο ;

Που πήγαν αυτά τα επιχειρήματα «αντικειμενικέ» κ. Δήμαρχε και τι φοβάστε στην πραγματικότητα??

Είχατε το λόγο σας, που θέλατε να κρατήσουμε το θέμα χαμηλά όπως λέγατε διαρκώς??

Τον παραδίδουμε στην κρίση της τοπικής κοινωνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΓΟΛΟΣ