Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Προήχθη στο βαθμό αντιστρατήγου ο Αρτινός Παν. Ντζιοβάρας

Από υποστράτηγος, στον βαθμό του αντιστρατήγου της ΕΛΑΣ προήχθη ο Παναγιώτης Ντζιοβάρας, ο οποίος κατάγεται από το χωριό Διχομοίρι Άρτας. Ο κ. Ντζιοβάρας αναλαμβάνει την ...
θέση προϊσταμένου στο Επιτελείο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.