Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Νέος κύκλος του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο γ’ κύκλος του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» για το 2020. Επειδή το ενδιαφέρον τον πολιτών είναι αυξημένο και πολλοί ήταν εκείνοι που δεν μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν από τα προηγούμενα προγράμματα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε ως στόχο την αύξηση των κονδυλίων για την επιδότηση περισσότερων νοικοκυριών. Στο νέο κύκλο θα δοθεί προτεραιότητα στις...
παλιές αιτήσεις που δεν καλύφθηκαν λόγω εξάντλησης χρόνου και κονδυλίων. Να σημειωθεί ότι στην Ήπειρο το νέο πρόγραμμα θα είναι σημαντικά αυξημένο καθώς ήδη έχει υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη η απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 24,6 εκατομμύρια και δικαιούχο την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.