Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-40.000 ευρώ από τον ΟΛΗΓ για την επισκευή των κλειστών μαγαζιών στο Δρέπανο

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την συντήρηση των κτισµάτων (χρωµατισµοί, τσιµεντοσανίδες, θύρες, υαλοστάσια, στέγη, είδη υγιεινής, πλήρης υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση κ.α.) του ∆ρεπάνου και συγκεκριµένα πρόκειται για:
 • το κτίριο του καταστήµατος ΟΣΤΡΙΑ καθώς και των WC (που βρίσκονται πλησίον του)
 • το κτίριο του καταστήµατος SOHO και των WC (που βρίσκονται απέναντι από το ...
κτίριο) Κτίριο ΟΣΤΡΙΑ
 • Εξωτερικοί χρωµατισµοί (57,6 m2 )
 • Εσωτερικοί χρωµατισµοί (52,80 m2)
 • Αποξήλωση παλαιών θυρών και υαλοστασίων και τοποθέτηση νέων (τεµ. 1 - 1,00x1,90), (τεµ.1 - 1,60x0.90)
 • Κατασκευή - τοποθέτηση ξύλινης στέγης (25 m2 ) WC ΟΣΤΡΙΑ
 • Εξωτερικοί χρωµατισµοί (59,70 m2 )
 • Τοποθέτηση νέων θυρών και υαλοστασίων, (1.00x2.20 - τεµ. 1, 0.70x1.80 - τεµ. 1, 0.80x2.20 - τεµ. 5 και 0.50x0.45 - τεµ. 2)
 • Τοποθέτηση νιπτήρων – καθρέπτες και ντουζιέρας (τεµ. 3 - 2)
• Κατασκευή WC AMEA Κτίριο SOHO
 • Αποξήλωση παλαιάς τσιµεντοσανίδας και τοποθέτηση νέας (35 m2 )
 • ∆ιάστρωση δαπέδου µε πέτρα (όπως η υπάρχουσα)
 • Τοποθέτηση νέας θύρας (τεµ. 1 – 1,30x2.20)
 • Αποξήλωση παλαιών υαλοστασίων και τοποθέτηση νέων (τεµ. 3 – 0.80x0.50)
 • Εξωτερικούς χρωµατισµούς (86,10 m2 )
• Εσωτερικοί χρωµατισµοί (61,80 m2 ) WC SOHO
 • Αποξήλωση εσωτερικών και εξωτερικών θυρών (τεµ. 3 – 0.75*2.20, 1.00x2.20 τεµ.
2) • Καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας
 • Αποξήλωση λεκανών και κατασκευή WC ΑΜΕΑ
 • Αποξήλωση παλαιών υαλοστασίων και τοποθέτηση νέων (τεµ. 6 – 0.50x0.60, τεµ.2 – 0.60x0.60)
 • Εξωτερικοί χρωµατισµοί (64,20 m2)
 • Τοποθέτηση εξωτερικών νιπτήρων – καθρέπτες (τεµ. 4)
 • Τοποθέτηση ντουζιέρας (τεµ. 3)