Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Συνεδρίαση για την ΠΕΔ Ηπείρου, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος) την ΔΕΥΤΕΡΑ, 24/02/2020, και ώρα 14:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ...
1. Επικύρωση Πρακτικών 3ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. Ηπείρου
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον θεσμό των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
3. Δέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2020
4. Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου , κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και σύναψη Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων D1.3.3, D2.3.3, D2.3.5, D3.3.1, D4.3.3, D5.3.4, D5.3.5, D6.3.1, D6.3.3, στο πλαίσιο του Έργου Accessible Turism / 4All, Πρόγραμμα «Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece- Albania 2014-2020”».
5. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και Φορέων
6. Έγκριση αποφάσεων Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
7. Ορισμός εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτροπές.
8. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ