Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Με μεγάλη επιτυχία και υπο πολύ καλές καιρικές συνθήκες ο 23ος Μπιζάνιος Δρόμος

Με μεγάλη επιτυχία και υπο πολύ καλές καιρικές συνθήκες πραγματοποιείται  ο 23ος Μπιζάνιος Δρόμος των Ιωαννίνων, με πολλές  συμμετοχές δρομέων από πολλές γειτονικές πόλεις για τον κύριο αγώνα των...
11 χιλιομέτρων. Πολλές ήταν και οι συμμετοχές στους μικρότερους μαθητικούς αγώνες.